De allerlaatste StaatscourantDit is hem dan, de allerlaatste papieren versie van de Staatscourant. Weer een hoofdstukje nederlandse geschiedenis afgesloten.

Ik heb gevraagd of ik hem kon hebben. Die gaat dus in een mooi lijstje en komt op mijn kantoor aan de muur te hangen.

Ik ben helemaal voor digitaal werken en de 2.0 en 3.0 generaties, maar soms is het wel eens jammer dat dingen verdwijnen.

...

Uit Wikipedia: De Nederlandse Staatscourant is een uitgifte van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden. De zorg voor de uitgifte van de Staatscourant, die bestaat sinds 1814, berust bij de minister van Binnenlandse Zaken.

In de Staatscourant wordt opgenomen: alles waarvan een wet, Koninklijk Besluit of ministerieel besluit bekendmaking in de Staatscourant voorschrijft (dit kan pas rechtskracht kan krijgen na publicatie daarin);

door de minister van Binnenlandse Zaken aangewezen categorie├źn van publicaties, afkomstig van de centrale overheid, zoals intrekking van rijbewijzen, faillissementen, surseances van betaling, schuldsaneringen, wijziging van huwelijkse voorwaarden, etc.

Voorts bevat de Staatscourant allerlei ambtelijke en particuliere advertenties en berichten. De Staatscourant verschijnt dagelijks, met uitzondering van zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen.

De Staatscourant werd uitgegeven door de Sdu.

Voortaan alleen nog via:

https://www.officielebekendmakingen.nl/BladerenPublicaties.aspx?SelectedNode=Staatscourant%20(67)

Populaire posts