Verkeersborden zijn visuele vervuiling – Esthetiek in Gouda


Foto door Mark van Rikxoort | RED Outdoorbranding


“De stad is een opeenstapeling geworden van woorden en beelden die dingen en diensten aanduiden; en temidden van die tekst staan, als evenzoveel kanttekeningen en illustraties, de verkeersborden en vluchtheuvels, de stoplichten en prullebakken, de glasbakken en papierbakken, de zitjes en speelobjecten, de muurschilderingen en stadskunstwerken; dingen die gemeenlijk worden samengevat met de huiselijke term 'stadsmeubilair'.

Toch maakt een grote stad niet bepaald een 'ingerichte' indruk; het 'meubilair' schijnt lukraak neergezet, de dingen overschreeuwen elkaar, verdringen elkaar en vertonen weinig stilistische of zelfs maar functionele samenhang. Het lijkt erop alsof een grote verscheidenheid aan individuen, elk met een eigen programma, tegelijk dezelfde woonkamer heeft ingericht.” (Citaat uit “Voorbij het object” van Max Bruinsma het hele artikel via http://www.maxbruinsma.nl/items/index.html?vbo5.htm)


Gouda heeft een mooi centrum en markante wijken er om heen. De stilte van de Kadebuurt, het evenementvolle Korte Akkeren, het oosterse Oosterwei en in Bloemendaal en Goverwelle heeft Gouda haar eigen buitensteden, haar ‘suburbia’.

Maar helaas spoelt onze wereld dicht met pictogrammen. Ieder hoekje en ieder gaatje van onze stad is vergeven van verkeersborden, lantaarnpalen, bewegwijzering en verboden. Gouda is aan het verworden tot een onleesbaar plaatjesboek. De stad wordt gekenmerkt door een enorme hoeveelheid aan verkeersborden en palen. Dit doet afbreuk aan de beeldkwaliteit van de stad en de authenticiteit van het straatbeeld.

En mooi is anders. Er staan borden op palen, vlak naast andere palen. Alles hangt schots en scheef op verschillende hoogtes.

Dat moet toch anders kunnen?

Gemeenten zoals Harderwijk en Zoetermeer hebben al eens geprobeerd om het overschot aan verkeersborden en lantaarnpalen in hun stad in kaart te brengen en te reduceren daar waar mogelijk. De nadruk ligt inderdaad op daar waar mogelijk, aangezien ik me terdege besef dat al die borden, tekens verwijzingen en pictogrammen een functie hebben. Wat ik me echter al een tijdje afvraag is het volgende: Waarom worden er palen met borden neergezet op minder dan een meter van een lantaarnpaal? Zijn al die borden ook daadwerkelijk nodig?

Als we Gouda anders op de kaart willen zetten, mooier, schoner, veiliger en overzichtelijker, dan is het ook nodig dat we de hoeveelheid palen en borden terugdringen.

Ja maar hoe dan?

De gemeente Gouda moet een inventaris laten opmaken van alle verkeersborden die er in de stad te vinden zijn. Daarna moet een excercitie volgen om de signalisatie te verduidelijken, te verbeteren en te vereenvoudigen. Uiteraard gebeurd dit in samenspraak en samenwerking met de politie waarbij uiteraard gelet wordt of de verkeerssituatie niet onduidelijker of onveiliger wordt.

Hier ligt ook een rol voor de burger zelf en voor de wijkteams. De gemeente Gouda kan deze activiteiten onder de burgers promoten door te vragen of burgers alle overbodige verkeersborden en/of lantaarnpalen zouden willen melden aan de wijkteams. Deze kunnen dan per wijk de signalering aanpakken.

Het terugdringen van de hoeveelheid borden in Gouda zou moeten gebeuren op drie manieren Esthetisch, technisch en juridisch. Jurisch betekent simpelweg dat alle borden die er wettelijk moeten staan er ook staan. Technisch wil zeggen dat kapotte borden worden vernieuwd en borden en palen die schuin staan weer worden rechtgezet. Esthetisch wil zeggen dat er palen in de buurt worden gebruikt voor verkeersborden en niet voor ieder bord 1 paal. Ook wordt er gekeken of er zoveel mogelijk gespiegeld kan worden. Staan de borden op een rij? Is er symetrie?

Zo kan stilaan het straatbeeld in Gouda veranderen.

Populaire posts