Geld stinkt niet


update: En in het kader van beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald het volgende: Cyclus heeft besloten na ampel overleg met ondernemers en de gemeente om af te zien van de wijziging voor de binnenstad. Ophaaldagen blijven maandagavond en dinsdagavond... voorlopig...
-------------------

Wij zijn allen brave burgers. Wij scheiden keurig ons papier, ons plastic, ons glas en ons klein chemisch afval. Hebben we wat grotere spullen die wegmoeten, dan staan we op zaterdagochtend in een lange rij samen met anderen die dit doen op de Goudkade voor het afvalrecyclestation van Cyclus. En wat er overblijft aan luiers, koffieprut en verdwaalde kruimels gaat in de vuilniszak. Die vuilniszak zetten we dan weer keurig netjes op de afgesproken tijd langs de kant van de weg om het zo efficiƫnt mogelijk op te laten halen door de vuilnisophaaldienst.

Ooit in mijn jonge jaren heb ik zelf bij de gemeentelijke vuilnisdienst gewerkt. Ik heb op een vuilniswagen gestaan. Grof  vuil opgehaald, restafval opgehaald en kort gezegd, hard gewerkt. Want het is hard werken. Het allergrootste respect voor de  mannen en vrouwen die dit werk doen kan ik dus uit ervaring zeggen.

Cyclus
Maar ook Cyclus moet in de vaart der volkeren mee. Cyclus NV (want het is een Naamloos Vennootschap) is een bedrijf  geworden. Een bedrijf met 456.855 aandelen en 14 aandeelhouders. Al die aandeelhouders zijn bekend. Het zijn de regionale  gemeenten. De gemeente Gouda bijvoorbeeld heeft met 107.530 aandelen de dikste vinger in de pap met een niet onbehoorlijke  23,54% van de aandelen. Zoals een goed bedrijf betaamt keert Cyclus wanneer er winst is gemaakt dividend uit aan de  aandeelhouders. Ondanks de crisis is er structureel ieder jaar vanaf 2008 dividend uitgekeerd. In 2011 was dat nog 81 cent  per aandeel, in 2012 was dat 72 cent per aandeel.

Aandeelhouders zijn meestal op zoek naar het maximaliseren van de winst van de bedrijven waar ze mede-eigenaar van zijn en  juichen het dus toe als het bestuur van een bedrijf nieuwe inkomstenbronnen aanboort of als de kosten voor bijvoorbeeld  het verwerken van vuilnis, huur van wagens of hoge personeelslasten weten te reduceren.

De gemeente Gouda
En daar komt de gemeente Gouda in de knel met haar dubbele pet op. Ze willen graag mede-eigenaar zijn van een winstgevend  kostenefficiĆ«nt bedrijf, maar ze willen ook een goede, soepele, vlekkeloze dienstverlening van datzelfde bedrijf aan haar  burgers, bedrijven en instellingen.

Het bestuur van Cyclus doet wat er van haar verwacht wordt. Ze bezuinigen op de kosten door te stoppen met het ophalen van  restafval in de avonduren. Dat betekent een kostenreductie op personeel en materieel.

Geld verdienen
Maar hoe boort Cyclus die extra inkomstenbronnen aan? Vergis u niet: Vuilnis is Big Business. Die stapels papier die wij met  zijn allen in de papierbak gooien leveren Cyclus op jaarbasis bijna 100.000 euro omzet op. Ik weet niet wat we voor glas  krijgen, of voor plastic, maar ik kan u wel vertellen dat het geld oplevert. Net als al dat ijzer, koper, puin enzovoort, dat we  met zijn allen naar het grofvuil brengen. Alles wat we inleveren is weer grondstof voor wat anders.

Alleen restafval niet. Ondanks het feit dat we misschien wel eens wat weggooien wat niet de bedoeling was, is restafval een  taak die Cyclus moet uitvoeren omdat we dat nou eenmaal hebben afgesproken. Dat kost geld, maar dat betalen we wel met zijn  allen. Zo was mijn "afvalstoffenheffing" voor een meerpersoonshuishouden dit maal 324 euro voor 2014. Er zijn ongeveer 25.000 huishoudens in Gouda en dat komt uit op 8 miljoen euro per jaar. Let wel, dit is alleen voor Gouda. Er zijn nog 13 andere gemeenten bij Cyclus aangesloten. Voor die bedragen zou je toch redelijk goed je werk moeten kunnen doen. Helemaal als je per jaar ongeveer een miljoen winst maakt.

Een brief
En dan valt er op een zaterdagmiddag 22 maart een brief van Cyclus op de mat. Niet alleen bij mij, maar bij alle inwoners van Gouda en bij de ondernemers. In die brief staat dat de dagen voor het ophalen van het vuilnis gaan veranderen. Op 31 maart wel te verstaan. 9 dagen na het verzenden van de brief. Daar zullen heel veel inwoners niet zo veel van merken. De woonwijken hebben namelijk grijze containers en groene containers, of ondergrondse vuilcontainers. Er is echter een wijk in Gouda waar dat nogal lastig is om voor elkaar te krijgen. Dat is de binnenstad. Niet veel ruimte voor ondergrondse vuilcontainers, ondanks dat men daar wel over aan het nadenken is en deze ook wil gaan gebruiken. Er is zeker geen ruimte om overal grijze en groene bakken neer te zetten. In de binnenstad zien we dus nog veel vuilniszakken langs de kant van de weg staan. Die vuilniszakken werden normaal aangeboden op dinsdag tussen 17.00 en 18.30 zodat het in de avonduren opgehaald kon worden.

Dat heeft Cyclus veranderd. Het vuil gaat voortaan opgehaald worden op maandagochtend. Om dat te kunnen doen is het de bedoeling dat iedereen zijn vuilnis op maandagochtend tussen 06.00 en 07.30 buiten gaat zetten.

Bewoners
Als bewoner vind ik dat lastig en een beetje vervelend, maar kan ik er op zich mee leven. Uitslapen op een vrije maandag in de vakantie is er niet meer bij, het vuilnis buitenzetten voor een buur die slecht ter been is ook wat lastiger, maar het moet maar. Ik ken mijzelf en de menselijke aard goed genoeg om te weten dat veel van die zakken niet op maandagochtend worden neergezet, maar op zondagavond. En daarmee staan er in het weekend al vuilniszakken op straat. Dat is niet goed. Dat kan niet voorkomen worden, maar er kan wel op gehandhaafd worden. Door de gemeente. Met personeel. Daarmee wordt de kostenbesparing die bij Cyclus wordt gerealiseerd een kostenverzwaring aan de kant van de gemeente.

Toeristen
Gouda wil 1 miljoen toeristen per jaar naar de stad krijgen. En ze zijn goed bezig. Er worden internationale beurzen bezocht en Gouda wordt goed onder de aandacht gebracht. De meeste van die toeristen komen in het weekend. We willen ook graag dat ze een nachtje blijven slapen in de stad. Dat is goed voor de hotels, voor de horeca en voor de middenstand. Diezelfde toeristen gaan dus binnenkort op zondagavond langs vele vuilniszakken lopen en komen niet meer terug. De Markt is met vuilniszakken geen mooi plaatje om te fotograferen.

Ondernemers
Voor de ondernemers is het een ander verhaal. Hier gaat het mis. Er is een groep ondernemers die afspraken heeft gemaakt met Cyclus of een andere dienstverlener voor het ophalen en afvoeren van bedrijfsafval. Hiervoor heeft Cyclus een bedrijvenroute. Schijnbaar is dit niet de maandagochtend. Het was oorspronkelijk, vreemd genoeg, wel de dinsdagavond.

Er is ook een groep ondernemers die te weinig afval heeft om een contract af te sluiten met Cyclus of een ander. Het is pas vanaf 4 zakken in de week een beetje interessant. Die ondernemers betalen aan de gemeente de reguliere afvalstoffenheffing en hun vuil wordt met het 'gewone' huisvuil opgehaald. Ook die ondernemers moeten volgens de brief hun vuilnis op maandagochtend tussen 06.00 en 07.30 aanbieden. Een van de redenen die Cyclus aanvoert is: "Omdat de winkels dicht zijn en het winkelend publiek er dan minder last van heeft." Ja, inderdaad… De winkels zijn dicht! Er zijn weinig ondernemer op maandagochtend in de binnenstad. De stad staat dan helemaal tjokvol met leveranciers, vrachtwagens, busjes, maar pas vanaf een uur of 10.00. Veel van die ondernemers hebben hier hun bedrijf, maar wonen hier niet. Veel van die ondernemers zijn niet alleen op maandagochtend gesloten, maar ook op zondag. Wanneer denkt u dat zij het vuilnis buiten gaan zetten?

Ik gok op zaterdagavond. Maar dat mag niet, daar wordt namelijk op gecontroleerd (gehandhaafd).

En wat dacht van de ondernemers die niet in Gouda wonen, maar er wel voor gekozen hebben om hun zaak hier te vestigen. Mogen die ook op maandagochtend naar Gouda rijden om even de zaak open te gooien, het vuilnis buiten te zetten en dan weer terug naar huis te gaan? Of gaan al deze zaken voortaan maandagochten om 07.30 open omdat de ondernemer er dan toch al is? Ik denk het niet.

Follow the Money!
Deze ondernemers mogen nu dus allemaal Cyclus bellen om een afspraak te maken om opgenomen te worden in de "bedrijfsroute" van Cyclus en gaan daarmee dus waarschijnlijk (inschatting van mijn kant) op termijn een ander tarief betalen.

En dat is waar het om gaat. Ik citeer:

"Een beperkt aantal bedrijven in de binnenstad mag haar huisvuilzakken met restafval aanbieden tijdens de inzameling van het huishoudelijk afval door Cyclus, omdat zij reinigingsrecht betalen. Alle andere bedrijven, die geen reinigingsrecht betalen, moeten voor het laten ophalen van hun afval zelf een inzamelcontract afsluiten met een inzamelaar. Een aantal bedrijven heeft zo'n contract met Cyclus afgesloten.

Aanmelden voor bedrijvenroute: Voor een aantal bedrijven die reinigingsrecht betalen, is het niet mogelijk hun afval maandagmorgen aan te bieden. Cyclus vraagt deze bedrijven contact op te nemen met haar Klantenservice, via info@cvclusnv.nl of 0182-547500. Met deze bedrijven wordt dan de afspraak gemaakt dat ze hun afval mogen aanbieden tijdens de bedrijvenroute van Cyclus of ze krijgen een afvalpas waardoor ze gebruik kunnen maken van een ondergrondse container in de buurt"

Die vuilniswagens die het winkelend publiek niet willen lastig vallen rijden dan voor de ondernemers niet op maandagochtend door de stad, maar op een ander tijdstip. Waarschijnlijk als er wel winkelend publiek door de stad loopt. Daarmee blijven er gewoon meerdere keren in de week wagens rijden, want het papier moet worden opgehaald, het plastic, het glas, De grote papierbakken en glasbakken moeten worden geleegd, er moet een keer gereden worden voor de bewoners. Er moet een keer gereden worden voor de ondernemers en dan zijn de veegacties, vuilnisbakken en containers en overige vuilnisleveranciers zoals Sita nog niet eens geweest.

Onbegrip
Er is voor de actie van Cyclus dus zowel vanuit bewoners als vanuit de ondernemers veel onbegrip. Er zijn veel vragen. Er is heel veel onduidelijk en het gaat vanaf aanstaande maandag al in. Het is de vraag of we steun kunnen verwachten vanuit de nieuwe gemeenteraadsleden om hier wat tegen te doen. Zij willen ook zoveel mogelijk geld ontvangen van een goedlopend bedrijf als Cyclus. Aan de andere kant willen ze Gouda een aantrekkelijke maken en houden voor haar burgers en ondernemers. En daar horen dit soort acties vanuit Cyclus niet bij. De communicatie verdient in ieder geval geen schoonheidsprijs.

Kom op gemeente Gouda, zeg er als aandeelhouder eens wat van!

Veel succes allemaal.

Chris Bellekom

Populaire posts