Een filosofische kijk op religie


karakter voor 'het goddelijke zelf'

Religies zijn slechts interpretaties van god. Zij zijn daarom ook niet te classificeren als 'goed' of 'fout'.

Net zoals schilderen, dans of zang interpretaties zijn van 'kunst' en ons hogere bewustzijn. Ook zij zijn niet met elkaar te vergelijken en in hun definitie dus ook niet 'goed' of 'fout'. Is dit schilderij mooier dan dat lied is een vraag zonder antwoord. Prima voor meditatie, maar niet om een antwoord op te krijgen.

God overstijgt religie. Voor wat betreft dogma, het geloof van mensen mag zich niet beperken tot het volgen van regels. God moet regelloos zijn.

Populaire posts