Historisch Centrum in het weeshuiscomplex?

Het Historisch Centrum Overijssel in een 'nieuw' pand (4)
Het Historisch Centrum Overijssel in een 'nieuw' pand (4)
Een van de alternatieven die werd aangedragen is een breed gedragen Historisch Centrum in het oude weeshuiscomplex. Ik heb respect voor het feit dat dhr. Abels desgevraagd met een alternatief kwam voor een hotel en een alternatieve invulling (1) wist te geven voor het gebruik van het oude Weeshuiscomplex.
Een indrukwekkend staaltje denkwerk waar alles en iedereen die ook maar iets met geschiedenis in Gouda van doen heeft bij betrokken zou moeten worden.

Er zijn in Nederland meerdere Historische Centra. Veel van deze Centra zijn niet specifiek op 1 stad gericht en degene die dat in het verleden wel waren bieden nu ook streekinformatie. Er zitten een aantal van deze RHC's (Regionaal Historisch Centrum) in zeer mooie oude panden, maar er dient ook gezegd te worden dat de RHC's van bijvoorbeeld Overijssel, Regio Eindhoven en Utrecht Zuidoost in zeer moderne gebouwen zitten. Juist om zoveel mogelijk bezoekers te trekken en om deze gebouwen zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.

Hoe toegankelijk is het weeshuiscomplex eigenlijk. Stopt er een bus voor de deur, kunnen er rolstoelen in?
Wat in het plan voor een Historisch Centrum Gouda mist is een doordenkertje. Als het lukt en alle betrokken partijen worden in het oude Weeshuiscomplex gehuisvest, dan betekent dat het volgende:

1.   De publieksdiensten van het Streekarchief zullen niet samen gaan werken met de Bibliotheek
2.  De drukkerswerkplaats zal ook niet mee gaan naar de Bibliotheek, waardoor de bibliotheek eigenlijk geïsoleerd komt te staan (en dat kan niet de bedoeling zijn)
3. Het huidige onderkomen van de VVV komt leeg te staan
4. Het huidige onderkomen van de Archeologische vereniging Golda komt leeg te staan
5. De activiteiten van de Historische vereniging die Goude verlaten het Stadhuis.
6. De cursussen Goudologie verlaten het Stadhuis (monumentenruil)
7. Een historisch centrum trekt betalende bezoekers weg bij het MuseumGouda

Het vertrek van veel van deze partijen vanuit hun huidige onderkomen naar een Historisch Centrum heeft tot gevolg dat de achtergelaten onderkomens (vaak ook monumenten) leeg komen te staan. Je vervangt dan dus het ene gat met het andere. Of mogen deze achtergelaten monumenten wel worden verkocht?
Er wordt ook voorgesteld om een groot deel van de voor ogen staande activiteiten in de Chocoladefabriek zoals de publieksfunctie van het Streekarchief en de Drukkerswerkplaats onder te brengen in het Weeshuiscomplex. Dit is eigenlijk een Status Quo, maar dan zonder Bibliotheek. Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn.

De Goudse Librije kan ook mooi en prima worden tentoongesteld in het pand van de Bibliotheek en het Streekarchief op Klein Amerika 20. Wat is nou een betere plaats voor waardevolle oude boeken, dan bij nieuwe boeken.

En in het hele plan zou de gemeente eigenaar blijven van het complex en de boel verhuren aan de vele kleine clubs in het Historisch Centrum? Er moet dan ingrijpend worden verbouwd om alle BackOffice taken en kantoren ook in het pand plaats te laten nemen. 

Voordat ik beticht ga worden van het über-Goudse: "Je bent overal tegen, maar waar ben je eigenlijk voor?" het volgende: een Hotel is een goed idee mits zonder het parkeerplan (sterker nog , een hotel past prima bij de geschiedenis van het pand. Dan slapen er tenminste weer mensen in net als de periode vanaf 1642), een extra Museum is ook een goed idee (de depots van MuseumGouda zijn erg vol), één of meerdere restaurants er in huisvesten is een goed idee (zie de Kazerne in Woerden (2)) en een Historisch Centrum is ook een goed idee. 

Ik kan me achter het plan voor een Historisch Centrum scharen als de gehele goegemeente die nu vindt dat er een Historisch Centrum moet komen hun portemonnee trekt en het pand zelf koopt. Je kunt het Crowdsourcen of je kunt aandelen verkopen…

Als er een aantal mecenassen (net als in 1642 gegoede burgerij en leden van de kerk) gevonden worden die bereid zijn aan dit plan mee te werken, dan denk ik dat zelfs 'Het Magistraat (3)' in de persoon van Wethouder Bergman bereid is om een bod te accepteren! 

Populaire posts