Parkeren bij het Weeshuiscomplex?

Groeneweg
Driehonderd extra verkeersbewegingen door de Groeneweg? (5)

WOB-verzoek
Ergens eind 2014 staat het prachtige weeshuiscomplex op de Spieringstraat en het pand van het Streekarchief op de Groeneweg in Gouda leeg. De Bibliotheek, Lunchroom Zoet en Zalig en de publieke functie van het Streekarchief zullen er dan geen gebruik meer van maken… Dat is jammer, maar gezien de ontwikkelingen vandaag de dag is het ook heel begrijpelijk. Lees "Hotel in het Weeshuiscomplex? (1)" waarom dat zo is. 

Het hele complex is op het moment eigendom van de gemeente Gouda (van ons allemaal dus) en diezelfde gemeente heeft dus een hele grote verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er consciëntieus wordt omgegaan met de panden en met het toekomstig gebruik er van. Dat is een zware taak, waar eigenlijk iedereen in de hele stad wat over zou mogen vinden. 

Voor wat betreft dit inspraakrecht trekt Historicus Paul Abels zeer terecht aan de bel. Hij diende een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek in bij de gemeente om er achter te komen of er geen oneigenlijke deals worden gesloten waar de betrokken Gouwenaar de dupe van zou kunnen worden. (2) 
Dit deed hij naar aanleiding van een bericht in de krant van Gouda van 2 augustus jongstleden. Daarin stond: "Twee maanden geleden verlengden Jan de Jong en wethouder Daphne Bergman van de gemeente Gouda een vorig jaar september gesloten intentieovereenkomst voor de uitvoering van deze plannen. Uit de overeenkomst blijkt dat de gemeente de projectontwikkelaar het eerste recht geeft op aankoop van de panden, om er een luxe horecagelegenheid te vestigen." 

En vooral dat stuk rechtvaardigt een WOB-verzoek. Met het verbouwen van een monument en het gereed maken voor een hotel is erg veel geld gemoeid. Zo veel geld dat er nooit of te nimmer sprake kan zijn van deze ogenschijnlijk 'enkelvoudige onderhandse' afspraak. Als de gemeente een pand wil verkopen om deze door een derde partij te laten ontwikkelen zou je in ieder geval verwachten dat meerdere partijen de mogelijkheid krijgen om op het pand te bieden. Zo voorkom je ook dat het hele complex voor een prikkie wordt verkocht en kan je partijen tegen elkaar op laten bieden. En als het gaat om een pand met zo'n groot historisch belang voor de stad, verwacht je in ieder geval dat de Gouwenaar er over mee mag beslissen. Misschien weet u nog dat we ook mochten meebeslissen over het uiterlijk van het Huis van de Stad… 
De vragen die vanuit het WOB-verzoek beantwoord dienen te worden zijn: 
  1. Zit er discrepantie tussen hetgeen de gemeente in het openbaar heeft gecommuniceerd over dit beleid en wat er achter de schermen is besproken, vastgelegd, overwogen etc.?
  2. Heeft de gemeente, in het bijzonder de verantwoordelijke wethouder mw. Bergman, voldoende rekening gehouden met de bezwaren vanuit de Goudse burgers en in welke mate heeft zij deze ook aan bod laten komen?
  3. Welke alternatieven zijn er ter tafel gekomen en met welke redenen zijn deze terzijde geschoven?
  4. Wat is de invloed geweest van met name de bibliotheek op de afstoting van het Weeshuiscomplex en hoe zwaar heeft het archief– en librijenbelang meegewogen?
  5. Welke afspraken zijn er gemaakt over het openbaar toegankelijk houden van (delen) van genoemde monumenten?
  6. Welke contractuele afspraken zijn er gemaakt over het gebruik van de monumenten door de gemeente (met name voor het stadhuis, bijvoorbeeld voor representatieve ontvangen, Kaarsjesavond) en wat moet de gemeente daarvoor betalen?
  7. Welke speciale andere afspraken zijn er gemaakt met de huurders en (potentiële) kopers van de monumenten wat betreft doorverkoop, onderverhuur etc.?
  8. In hoeverre wordt bij de herbestem­ming rekening gehouden met belangen van omwonenden, gebruikers van de monumenten en andere belanghebbenden?
  9. Wat is het lot van de Jeruzalemkapel na de afstoting van het Weeshuis?
  10. Wie zijn de hoofdrolspelers in het dossier.
 Ik ben dus ook erg nieuwsgierig naar de antwoorden op de vragen die Paul Abels in zijn WOB verzoek stelt.

Parkeergarage
Een niet te onderschatten struikelblok in het hele plan voor een hotel in het weeshuiscomplex is de parkeergarage. Wederom volgens de Krant van Gouda: "Omdat de panden deels rijksmonumenten deels gemeentelijke monument zijn, moet er voorzichtig worden verbouwd. Onder het gebied liggen ook veel archeologische resten. Het is archeologisch monument. Dat maakt de gewenste bouw van een parkeergarage in het gebied ingewikkeld. Voor de ontwikkelaar is zo’n garage voor auto’s van gasten uitgangspunt. Parkeren op eigen terrein is voor een vijfsterren hotel “een must”, aldus De Jong. Voor de gemeente is de bouw van een ondergrondse parkeergarage ondanks het archeologische belang geen breekpunt. Wel moet die worden gebouwd met behoud van de belangrijke geschiedenis onder de grond." Jammer voor de ontwikkelaar, maar dit is niet helemaal in lijn met het verdrag van Malta (3)… 
Dan wil ik even in herinnering geven de vele plannen die er waren voor de herontwikkeling van de Rozendaal en de Paradijs waar ook de eis werd gesteld van een ondergrondse parkeergarage, die er vervolgens niet kwam, omdat het daar niet mogelijk bleek. Als het al niet mogelijk is op een onooglijk stukje Gouda tussen de Wilhelminastraat en de Paradijs, waarom zou het op het terrein van het Streekarchief aan de Groeneweg dan wel lukken. 

Maar zou het eventueel wel lukken, dan is er berekend dat er zo'n 300 extra verkeersbewegingen per dag op de Groeneweg met zich mee brengt. Voor wie wel eens een kind naar de Casimirschool heeft gebracht of gehaald; u kunt zich er waarschijnlijk wel een voorstelling bij maken wat dit betekent.
Het ziet er naar uit dat onze Wethouder voor Parkeren (die een voorstander is van een autoluwe binnenstad)  en onze Wethouder voor Cultuur (die het hotel een warm hart toedraagt.) hier eens flink over moeten discussiëren…

Persoonlijk vind ik een Hotel géén slecht idee. Een parkeergarage op die plek in de historische binnenstad lijkt me wel een slecht idee. Er zijn echter voldoende alternatieven voor het parkeren te bedenken. Want waarom zou ik als burger de binnenstad worden uitgejaagd met mijn auto en moet een hotelgast op het terrein parkeren.

Een 5-sterrenhotel zou toch minimaal moeten beschikken over "Valet Parking (4)". Een afspraak met de nog niet zo goed renderende parkeergarage op het Bolwerk is zo gemaakt! 

Populaire posts